Swedish

Author Image Text Language
Porthan, Henrik Gabriel Porthan, Henrik Gabriel
Others Rese-underrättelse (Traslation of "The Voyage of Ohthere" from Old English)
Wulfstans Rese-underrättelse (Translation of "The Voyage of Wulfstan" from Old English)
Swedish
Ruokyte, Liana et al. Ruokyte, Liana et al.

Fallande ängel i Palanga (Translation from Lithuanian)
Ofullbordad teckning på gatan (Translation from Lithuanian)
En fresk på en järnvägstation (Translation from Lithuanian)
Nationsfåglar (Translation from Lithuanian)
igår är imorgon (Translation from Lithuanian)

Swedish
Södergran, Edith Södergran, Edith
© Svenska litteratursällskapet i Finland
Swedish
Sonnevi, Göran Sonnevi, Göran
© Lütfi Özkök
Kaunas 1941 (Translation from German) Swedish
Stjernstolpe, Jonas Magnus Jonas Magnus Stjernstolpe
Porträtt av Fredric Westin
Resa genom Sverige år 1804 (Translation of "Reise durch Schweden im Jahre 1804" from German) Swedish
Strindberg, August Strindberg, August
Swedish
Tranströmer, Tomas Tranströmer, Tomas
© Andrei Romanenko

Östersjöar

Swedish
Udmark, Casper et al. Udmark, Casper et al.
Mikael Nydahl
Fallande ängel i Palanga (Translation from Lithuanian)
Ofullbordad teckning på gatan (Translation from Lithuanian)
En fresk på en järnvägstation (Translation from Lithuanian)
Nationsfåglar (Translation from Lithuanian)
Swedish
Wallenström, Ulrika Wallenström, Ulrika
Erik Gustaf Wallenström

Buddenbrooks (Translation from German)

Swedish
Warburton, Thomas Warburton, Thomas

I salen på Alastalo. En skärgårdsskildring (Translation of "Alastalon salissa" from Finnish)

Swedish

Page 4 of 4